Vytvoříme technicky profesionální zázemí pro Vaši motodílnu


Nabízíte služby v oboru servisu pro motocykly, tříkolky Äi ÄtyÅ™kolky? Vybavení dílny můžete v souÄasnosti v profesionálním kabátÄ› sehnat na ověřené distribuÄní adrese specializovaného prodejce, který do distribuce na trh uvádí stoprocentnÄ› kvalitní pevné konstrukce, které jsou základem bezpeÄného, stabilního a zároveň pro nejrůznÄ›jší montáže flexibilního uchycení vozidla. Vybavení dílnymůžete doplnit o vysoce funkÄní pneumatické, nebo hydraulické stoly. Záleží pouze na Vás, jakému systému dáte pÅ™ednost. Z hlediska cenové nadílky si jistÄ› nabídku certifikovaného prodejce stoprocentnÄ› užijete.

Dodáváme znaÄkové systémy ověřeného francouzského výrobce

Hevery, nájezdové rampy, moduly pro uchycení pÅ™edního kola, závÄ›sná ramena a další speciální náÄiní, bez kterého se ve VaÅ¡em servisu pro motocykly v žádném případÄ› neobejdete, má pro Vás za sympatických cenových podmínek skladem ověřený distributor, jemuž záleží na tom, aby stav zařízení Vaší dílny odpovídal maximální profesionální úrovni. Vybavení dílny, které je nejen vzhledovÄ› atraktivní, ale pÅ™edevším na prvním místÄ› jednoznaÄnÄ› funkÄní, nakupujte na důvÄ›ryhodné adrese.