S námi se při spojování konstrukcí do úzkých nedostanete


Hledáte seriózního dodavatele, který by se postaral o doplnÄ›ní zásob spojovacích materiálů? Å rouby, matice, narážecí nýty, trhací nýty a další spojovací komponenty jsou k dispozici v mimořádnÄ› pružném produktovém katalogu. Jeho produkty jsou opatÅ™eny cenami, které v žádném případÄ› neutlumí Váš profesní zájem o objednávku. Hlavním cílem vývojového, výrobního a distribuÄního oddÄ›lení je vždy zákazník, jehož potÅ™eby a individuální požadavky jsou kvalitou produktové Å™ady dodávané v rozmanitých podobách vždy maximálnÄ› vnímány.

Na nezpevněné území se raději nepouštějte

Poznejte sami, že v souvislosti s kvalitními komponenty pro slepé nýtování, které bude provedeno nekomplikovanÄ› a rychle, se jedná o velmi povedené provedení. RůznÄ› tvarované, rozmanitÄ› dlouhé trhací nýty najdou ideální uplatnÄ›ní jako prostÅ™edky pro spojení různorodých souÄástí. A to u rozmanitých produktů vznikajících v každodenním provozu automobilových spoleÄností, strojírenských koncernů, stavebních podniků i dalších průmyslových odvÄ›tví.