Peníze v domácnosti


Samozřejmě, že tomu tak není jen v naší zemi, je tomu tak skoro všude. V každém státě jsou chudí a bohatí, tak tomu bylo je a bude. Ani žádný Lenin to nezmění, i kdyby střílel třeba kulometu místo z Aurory. I když myšlenka komunismu samotná… 

ProÄ tomu tak je, to není zase tak těžké uhodnout. To nejmenší procento chudých za to skuteÄnÄ› nemůže. Najít práci se nedaří a zvláštÄ›, jsou-li nÄ›jaké zdravotní potíže. To je pak skuteÄnÄ› problém. OvÅ¡em i když práce je, tak si zase naÅ¡e slavná vláda bedlivÄ› hlídá to, aby si nevydÄ›lal každý. Pokud se náhodou vedení podniku splete a dÄ›lníkům pÅ™idá, ihned následuje zdražení nÄ›Äeho jiného. Například nájmu. Tak to funguje až se už skuteÄnÄ› nechce věřit i tomu, že je to vÅ¡echno jen náhoda a že to spolu nesouvisí. No, každý si může demokraticky věřit Äemu chce.  

bankovky

Když tak v souÄasnosti Ätete o velké chudobÄ›, která k nám dorazila, není tÅ™eba tomu zase až tak věřit. StaÄí se postavit v sobotu u parkoviÅ¡tÄ› poblíž nákupního stÅ™ediska a hned je vidÄ›t, jak chudý lid vozí plné košíky vÅ¡eho možného ke svým skrovným automobilům. Zajímavé je také to, že jakmile je nÄ›jaké delší volno, nikde neseženete ubytování. Hory a stÅ™ediska jsou obsazena. Je tedy nutno si to vysvÄ›tlit tak, že je tam asi levnÄ›jší bydlení než doma ve vlastním bytÄ›.  

No, vtípek je vtípek, nebyla nic moc, ale v tomto případě nelze tu naši chudobu vidět zase tak moc.  

zalévání peněz

HodnÄ› procent rodin je chudých z naprosto jiných příÄin a zde se také nedá mluvit přímo o chudobÄ›. Pokud nÄ›kdo z rodiny vrazí peníze do cigaret a alkoholu, popřípadÄ› hraje hazardní hry, není to chyba samotného ÄlovÄ›ka? Můžeme lehce vidÄ›t protestující proti tomu, že nemají práci a každý má v ruce nebo ústech cigaretu. Kdepak asi na nÄ› vzali? Z pomoci státu, tedy, ze státní pokladny? A nejsou tyto peníze urÄeny k nÄ›Äemu jinému? Zcela urÄitÄ› ano.