I když nejste umělec krásné a jednoduché velikonoční dekorace zvládnete – Zkuste tyto kousky!


K Velikonocím patří i krásné a veselé dekorace, které prozáří domov a pomohou vám přivítat jaro. Nejste ale moc tvořivý tip? To vůbec nevadí. 

I když nejste umÄ›lec krásné a jednoduché velikonoÄní dekorace zvládnete – Zkuste tyto kousky! 

Pomalu nastává období, kdy je potÅ™eba vymÄ›nit zimní dekorace za jarní a velikonoÄní. Domov si tak můžete oživit, prozářit, hned budete mít také lepší a veselejší náladu. I když samozÅ™ejmÄ› můžete zajít do obchodu a dekorace nakoupit, můžete i vytáhnout starší výzdobu, kterou máte doma a prostÄ› ji jen oprášíte, mnohem vÄ›tší radost budete mít, když si zkusíte nÄ›jakou tu dekoraci vyrobit doma. A pokud máte doma dÄ›ti, je opravdu lepší, když spoleÄnÄ› nÄ›co pÄ›kného vyrobíte. Navíc to opravdu může zvládnout i ten, kdo nemá s ruÄní výrobou moc zkuÅ¡eností. 

velikonoÄní kraslice

VysaÄte osení a bylinky 

Cokoliv co je krásnÄ› zelené nebo barevné pÅ™iláká do domova jaro. VelikonoÄní osení si urÄitÄ› vysejte, je to úplnÄ› snadné a budete z toho mít radost. A dÄ›ti jeÅ¡tÄ› vÄ›tší, až uvidí, jak vám doma roste nÄ›co, co jste spoleÄnÄ› zasadili. Semínka osení koupíte, najdÄ›te pro nÄ›j vhodnou nádobu, nejlépe nÄ›jakou nízkou misku. Vysadit osení můžete do klasického substrátu pro pokojové kvÄ›tiny, vyklíÄí a vyroste ale i na obyÄejné vatÄ›, která musí být řádnÄ› stále navlhÄená. Až osení povyroste, můžete do nÄ›j naaranžovat drobná dekoraÄní kuřátka nebo tÅ™eba vajíÄka. Dají se koupit i malé dÅ™evÄ›né beruÅ¡ky, když jich pár do osení posadíte, máte krásnou dekoraci hned na svÄ›tÄ›. 

jarní dekorace

Vysadit si na jaÅ™e můžete i bylinky, které opÄ›t poslouží jako dekorace. A pokud chcete být jeÅ¡tÄ› více originální, schovejte si pÅ™edem pár skořápek od vajíÄek. MÄ›la by to být polovina skořápky minimálnÄ›. Když do dobÅ™e vymyté skořápky dáte kousek vaty a na ni vysejete drobná semínka například Å™eÅ™ichy nebo pažitky, krásnÄ› vám bylinka vyroste a nápaditou dekoraci máte bÄ›hem pár dní na stole. Skořápku posaÄte do držáÄku na vaÅ™ená vejce nebo klidnÄ› odÅ™ežte Äíst z krabiÄky od vajec. Dozdobit dílo pak můžete drobnou stužkou nebo opÄ›t malými roztomilými dekoracemi. 

Bez vajíÄek by to neÅ¡lo 

K Velikonocím prostÄ› patří vajíÄka a to neodmyslitelnÄ›. A technik na barvení vajec je nespoÄet. Zkusit to můžete přírodnÄ› za pomoci koÅ™ení, kurkumy nebo slupek od cibule. Barevná vajíÄka můžete mít díky potravinářským barvivům nebo vajíÄka nabarvÄ›te lakem na nehty. A nemusíte vejce jen barvit, vyfouknutá vajíÄka můžete celá obalit v barevných bavlnkách a nakonec na stuze nÄ›kam povÄ›sit.