Sport, strava a děti


Mnoho lidí sportuje. A mnoho lidí také sportuje jenom kvůli tomu, aby se tÅ™eba protáhli a nebo aby tÅ™eba nemÄ›li bolesti, zad a podobnÄ›. Já sama jsem si Å™ekla, že kdybych tÅ™eba nemohla sportovat, nebo bych mÄ›la nÄ›jaký vážný úraz, ze bych se z toho asi zbláznila. Já jsem totiž opravdu hodnÄ› zvyklá sportovat. SamozÅ™ejmÄ›, že ne od maliÄka, protože si vzpomínám, jak když jsem byla malá, že mÄ› moji rodiÄe stále nutili, abych sportovala, ale to nebylo kvůli tomu, abych nÄ›co dÄ›lala. Ale bylo to kvůli tomu, že já jsem byla mírnÄ› obézní.

Volejbal je docela nároÄný sport.

Podle lékaÅ™ky jsem mÄ›la osm kilo nadváhy, a to mi bylo asi osm let. Musím uznat, že jsem z toho byla velice neÅ¡Å¥astná, ale to až v dospÄ›losti, protože když jsem byla dítÄ›, tak mi bylo úplnÄ› jedno, jestli jsem obézní a nebo ne, proto jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, kdyby lidé také peÄovali o své dÄ›ti a vůbec by jim nedovolili, aby takhle pÅ™ibrali. VždyÅ¥ co je na tom tak složitého, když dÄ›tem odmítnete dát Äokoládu? UdÄ›láte to jedinÄ› pro jejich dobro. Já neříkám, aby dÄ›ti tÅ™eba už v životÄ› nevidÄ›li od vás Äokoládu a nebo cokoliv sladkého. Ale když se to vyváží tÅ™eba zdravou stravou nebo pohybem, tak udÄ›láte opravdu to nejlepší, co můžete udÄ›lat. Já sama mám také dvě dÄ›ti a také jim nedávám každý den nic sladkého, tÅ™eba když chtÄ›jí nÄ›co sladkého, tak jim dám tÅ™eba dÄ›tské pÅ™esnídávky a piÅ¡koty.

Já také zkouším hrát volejbal.

Tohle tak je opravdu hodnÄ› sladké, ale pořád to je takové ménÄ› závažné, než když jim dám Äokoládu. Ale zase o víkendu už jsme si Å™ekli, že o víkendu si můžou dát skoro co chtÄ›jí, a to jak sobota, tak i nedÄ›le, ale musí to také vyvážit nÄ›jakým sportem. Moje dÄ›ti chodí obÄ› dvě na volejbal. Volejbal je baví a mÄ› to těší, protože alespoň takhle dÄ›ti nesedí jenom doma na zadku a nekoukají na televizi. O víkendu také mají vÅ¡echno povolené. O víkendu také mohou mít, jak dlouho chtÄ›jí mobilní telefon, poÄítaÄ a také televizi, alespoň dÄ›ti takhle potom celý týden nepiÅ¡tí, že neví, jestli vůbec dostanou mobilní telefon.