Někdy prostě chybí peníze

Ač by to neznalým lidem mohlo připadat divné, je u nás (a vlastně i jinde ve světě) docela dost soukromých podnikatelů, kterým se ekonomicky příliš nevede. A určitě se nejedná jenom o lidi neschopné a líné. I takoví se jistě mezi podnikateli vyskytovat mohou, ale je jich pomálu a tvoří také jenom zanedbatelnou část těch, jimž se někdy nedaří vydělat si dost peněz. Dostatečné příjmy nemají někdy ani ti, kteří pro své podnikání žijí, kteří mu obětují mnoho a třeba i docela všechno. Skutečností totiž je, že ani ti nejschopnější z podnikatelů nedokážou vždy ovlivnit všechno, co se jejich ekonomické situace týká. I kdyby pro svůj úspěch udělali všechno, může jim to pokazit někdo jiný nebo nějaký vnější, na nich nezávislý vliv.

dolary bankovka

Podnikatelé prostě musí pilně pracovat, ale ani pak nemají své jisté, protože je mohou dostat do problémů i jejich obchodní partneři, zákazníci, stát, nehody, živelné pohromy, zaměstnanci… Je tady spousta toho, kvůli čemu mají někdy i ti nejschopnější z podnikatelů finanční potíže. A protože se bez peněz nedá ani žít, ani podnikat, je pochopitelné, že se pak musí takoví soukromníci postarat o to, aby se zase vrátili do plusu, k uspokojivému stavu věcí.

Jenže to někdy lze dokázat jedině s využitím půjčky. Někdy je nezbytné si někde peníze půjčit, protože by se k nim nijak jinak nedalo dostat. Někdy nemají podnikatelé žádné jiné zdroje.

dolary bankovky

A když je řeč o půjčkách – pro kterou z nich se rozhodnout? Kterou finanční instituci oslovit? Banku nebo nebankovní společnost? Z těch si podnikatelé pochopitelně mohou vybírat. A často je za pomocníka zvolena hypotéka po insolvenci od nebankovního poskytovatele. A to proto, že jedině u ní dokáže podnikatel v tísni uspět. Tady nezáleží úspěch na rozdíl od bankovních půjček ani na vysokých příjmech, ani na čistých registrech dlužníků. A je jedině dobře, když se právě tomu dá uniknout. Protože kdo z podnikatelů v tísni je dokonalý? Samozřejmě nikdo. A kdo není dokonalý, uspěje jen u nebankovní hypotéky.