Kvalitní počítač


Je opravdu prima, že v dneÅ¡ní dobÄ› existuje tolik možností, jak ÄlovÄ›k si může užívat na poÄítaÄi. V dneÅ¡ní dobÄ› je to takové, že ÄlovÄ›k vlastnÄ› ani nemusí mít veliké znalosti, co se týká poÄítaÄů. A nemusí mít takové znalosti, které by mu právÄ› usnadňovaly to, aby mohl také pracovat online z domu a nebo na poÄítaÄi. Protože já si myslím, že dneÅ¡ní doba pÅ™eje hlavnÄ› tomu, aby lidé mohli také hodnÄ› Äasu trávit na home office a také pracovat na dálku online z domova. Já si myslím, že je to opravdu prima, protože kdyby mnoho lidí pracovalo jenom online z domova na poÄítaÄi, tak opravdu nevím, kdo by vykonával různé manuální práce.

Mám i tablet.

Je ale logické, že právÄ› lidé, kteří vykonávají manuální práce, tak logicky nemůžou sedÄ›t doma u poÄítaÄe. RozhodnÄ› si nedokáži pÅ™edstavit a jak by se to udÄ›lalo, aby tÅ™eba lidé, co vykládají zboží, aby pracovali na dálku z domova, tohle jednoduÅ¡e nejde. Nejde to udÄ›lat ani jako tÅ™eba operatér a nebo automechanik. Tato zamÄ›stnání prostÄ› musí být taková, kde ÄlovÄ›k a zamÄ›stnanec musí být fyzicky přítomný. Já mám dvÄ› zamÄ›stnání, prví moje zamÄ›stnání je takové, kdy právÄ› vykládám zboží v obchodÄ› je to spíše taková moje brigáda, která mÄ› opravdu hodnÄ› baví a já si říkám, že nebýt této brigády, tak asi jsem bez lidí, protože bych se nedostala nikdy do kontaktu s ostatními lidmi

Jaký máte poÄítaÄ?

Potom mám také jeÅ¡tÄ› jedno zamÄ›stnání, které se týká online, kde vyuÄuji online studenty angliÄtinu, a také italský jazyk. Moc mÄ› to baví, protože jsem si Å™ekla, že nejlepší by na tom bylo, kdyby se také lidé uÄili hospodaÅ™it s Äasem a také by tÅ™eba Å¡etÅ™ili Äas tím, že aby pracovali online na poÄítaÄi, musí uznat, že je to docela zábavné a mÄ› to baví, protože jsem také ráda, že jsem dostala tuhle možnost a že mÄ› to moje kamarádka domluvila, abych také mohla pracovat doma online a to vyuÄovat cizí jazyky.