Který sport je nejrizikovější


Je jasné, že profesionální sportovci jsou vystaveni znaÄnému riziku, že se zraní, a to jak pÅ™i utkání Äi závodÄ›, tak pÅ™i tréninku. SamozÅ™ejmÄ›, toto riziko není ani zdaleka u vÅ¡ech sportů stejné. Například u ping-pongu může být téměř minimální, zatímco tÅ™eba u hokeje je mnohem vyšší, a to i pÅ™es povinné používání nejrůznÄ›jších ochranných pomůcek.

 

i u plavání hrozí urÄitá rizika

 

Zde tedy může být zajímavé se podívat, který ze sportů má nejvyšší míru rizikovosti. To může pomoci zejména mladým sportovcům, kteří se rozhodují, co by je vlastně bavilo a jaký sport chtějí dělat. Možnost zranění je totiž kritériem, které bychom neměli podceňovat.

 

V první Å™adÄ› je jasné, že nebezpeÄí úrazu bude vyšší u kontaktních sportů. A nejde jen o různé například boxerské zápasy, ale také o fotbal, hokej a podobnÄ›, kdy se dva Äi více hráÄů může srazit. Každá kolize, zvláštÄ› ve vysoké rychlosti, totiž může mít nepříjemné následky.

 

fotbal patří k tÄ›m nebezpeÄnÄ›jším sportům

 

Asi tedy nebude pÅ™ekvapením, že na prvním místÄ› stojí nejrůznÄ›jší bojové sporty, aÅ¥ už se jedná o výše zmínÄ›ný box, MMA Äi jiné. U nich se s úrazy nejen poÄítá, ale jsou dokonce považovány za běžnou souÄást daného sportu. A je pravda, že jeho úÄastníci Äasto odchází ze souboje v nepÄ›kném stavu.

 

Dobrá, ale co ty, kde se se zranÄ›ním pÅ™edem nepoÄítá? Zde hrají trochu zvláštnÄ› prim koňské dostihy. Zde se totiž mnohdy nezraní jen žokej, nýbrž i jeho zvíře. Navíc konÄ› mohou být leckdy nevypoÄitatelní a mohou zareagovat jinak, než bychom chtÄ›li. NeÅ¡tÄ›stí je pak hned na svÄ›tÄ›.

 

SamozÅ™ejmÄ›, risk podstupujeme vÅ¡ude. Je vÅ¡ak dobré se ptát, zda nám onen sport za to nebezpeÄí skuteÄnÄ› stojí. A teprve poté, co si na tuto otázku odpovíme s jistotou ano, bychom se mÄ›li dát na kariéru profesionálního sportovce. Můžeme si totiž být jisti, že nás úrazy, aÅ¥ už lehÄí Äi těžší, rozhodnÄ› neminou, bez ohledu na to, jak dobří budeme.