20 otázek k seberozvoji a sebepoznání


Otázka Äíslo1: Kdy naposledy jsem zažila nÄ›co úplnÄ› nového? Co to bylo?

Otázka Äíslo 2: Jaké malichernosti mÄ› v poslední dobÄ› nejvíce frustrovaly? Co bylo důvodem?

Tip: na vÅ¡echny otázky doporuÄujeme klid a dostatek Äasu.

Otázka Äíslo 3: Co mÄ› v každodenním stereotypu nejvíce vadí?

Tip: chcete-li si z odpovědí odnést co nejvíce, zaznamenávejte si je na papír.

Otázka Äíslo 4: Co se na mÄ› za poslední rok nejvíce zmÄ›nilo?

žena

Tip: odpovídejte upřímnÄ› a skuteÄnÄ› sama za sebe.

Otázka Äíslo 5: PopiÅ¡te 3 nezapomenutelné události vaÅ¡eho života.

Otázka Äíslo 6: Kdyby byly vÅ¡echny práce svÄ›ta placeny stejnÄ› co bych dÄ›lala?

Otázka Äíslo 7: Co bych poradila svému dvacetiletému já?

Otázka Äíslo 8: Na kterých lidech mi v životÄ› záleží a jsou pro mÄ› důležití?

Otázka Äíslo 9: Co bych se chtÄ›la nauÄit?

Otázka Äíslo 10: Co považuji za svou dosavadní nejvÄ›tší zkouÅ¡ku?

Tip: bÄ›hem odpovídání umlÄte nápovÄ›du v hlavÄ› v podobÄ› strachu.

Otázka Äíslo 11: Jaké jsou mé silné stránky, v Äem spoÄívá má síla a na co mám talent?

Tip: odpovídejte tak, jak to cítíte vy. Ne tak, jak by odpovÄ›dÄ›li rodiÄe, partner nebo kamarádka.

Otázka Äíslo 12: Kdybych o sobÄ› napsala knihu, jaká by byla?

Otázka Äíslo 13: Jak reaguji na kritiku?

Otázka Äíslo 14: kdybych zjistila, že mi zbývá jen rok života, jak bych ho strávila a co bych ve svém životÄ› zmÄ›nila?

Otázka Äíslo 15: Jaká krásná místa jsem za svůj dosavadní život navÅ¡tívila?

máma

Otázka Äíslo 16: Za co jsem v životÄ› nejvíce vdÄ›Äná?

Otázka Äíslo 17: Co se mi minulý týden povedlo?

Otázka Äíslo 18: Kdo nebo co mi pÅ™ináší do života inspiraci?

Otázka Äíslo 19: Jaká kniha mÄ› pozitivnÄ› ovlivnila?

Otázka Äíslo 20: Jaké životní kotrmelce mÄ› v životÄ› posunuly dál a co jsem se díky nim nauÄila?

Poslední bonusová otázka na závÄ›r: Äím si dnes udÄ›lám radost? Bude to malinový dortík, nová kniha, vanilkový olejíÄek do aroma lampy nebo výjezd na in-line bruslích?